โรงพยาบาลขอนแก่น

“ภายในปี 2020 เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม”

การนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

     คณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ มีมติอนุมัติการเป็นสมาชิกภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จำนวน ๔,๒๘๙๗ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

รายละเอียด »

รพ.ขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน 2559  นพ.ธนชัย พนาพุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรงพยาบาลขอนแก่น นำทีมคณะแพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ค

รายละเอียด »

ตารางการตรวจสุขภาพบุคลากร รพ.ขอนแก่น ประจำปี 2559

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นทุกท่าน ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 เริ่มตรวจ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้ 1. มารับอุปกรณ์ตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการ (กระป๋องใส่ปัสสาวะ ตลับใส่อุจจาระ) ได้ที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ชั้น 2 อาคารแพทย์แผนไทย  ตั้งแต่วันที่

รายละเอียด »

ข่าวประชาสัมพันธ์