โรงพยาบาลขอนแก่น

“ภายในปี 2020 เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม”

รพ.ขอนแก่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.สงขลา

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 14.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุสั่งการ ชั้น 5 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่นต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาดูงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้รับ

รายละเอียด »

โครงการวิจัยโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลขอนแก่นรับสมัคร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

โครงการวิจัยโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลขอนแก่นรับสมัคร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน  1  อัตรา คุณสมบัติ     ปริญญาตรี   วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขา   ชีวเคมี, ชีววิทยา, เคมี, จุลชีววิทยา     มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่   และงานที่ได้รับมอบหมาย สามา

รายละเอียด »

รพ.ขอนแก่นเข้าร่วมโครงการ “แพทย์อาสารวมใจตามรอยพ่อ”

โรงพยาบาลขอนแก่นเข้าร่วมโครงการ “แพทย์อาสารวมใจตามรอยพ่อ”  จำนวน 35 คน นำโดย นพ.สุรชัย   สราญฤทธิชัย รองผู้อำนวยการอาวุโส และ นพ.ธนชัย   พนาพุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ระหว่างวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์  2560 ณ หมู่บ้าน

รายละเอียด »

ข่าวประชาสัมพันธ์