โรงพยาบาลขอนแก่น

“ภายในปี 2020 เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม”

รพ.ขอนแก่นร่วมใจปลูกต้นไม้ 'ในวันรักต้นไม้แห่งชาติ'

        วันนี้ 21 ตุลาคม 2559  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ  ณ  สวนธรรมธาริน รพ.ขอนแก่น         วันรักต้นไ

รายละเอียด »

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Kyorin University ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 21 ตุลาคม 2559   นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  ต้อนรับ Mr. Koji   Endo จาก Kyorin University  ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสศึกษาดูงานกลุ่มงานกายภาพบำบัด โดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย พร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ รพ.ขอนแก่น  

รายละเอียด »

รพ.ขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค

วันที่ 21 ตุลาคม  2559 โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน  10,000  บาท จากคุณ กุลณสร   อ้วนไตร    เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ ดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ

รายละเอียด »

ข่าวประชาสัมพันธ์