โรงพยาบาลขอนแก่น

“ภายในปี 2020 เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม”

ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.

ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข.ประจำปีทางอีเมล (e-Statement)            สมาชิก กบข.(สำหรับข้าราชการสมาชิก กบข.) สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจ้งยอดเงินสมาชิกประจำปีทาง e-Statement)ได้โดย            - กบข.จะจัดส่งใบแจ้งยอดเงินประจำปีให้กับท่านตามอีเม

รายละเอียด »

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560  คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม      ด้วยโรงพยาบาลขอนแก่นได้กำหนดทิศทางและแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559- 2563 นั้น เพื่อประเมินแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลขอนแก่นปี 2560 แล

รายละเอียด »

รพ.ขอนแก่น ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตระบบสุขภาพ และพิธีลงนาม

วันนี้ 23 มิถุนายน 2560  เวลา 13.30 น.  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอำเภอ  โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง District Health board จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560  พ

รายละเอียด »

ข่าวประชาสัมพันธ์