โรงพยาบาลขอนแก่น

“ภายในปี 2020 เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม”

ประกาศนโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก

ประกาศนโยบายโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก   download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

รายละเอียด »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมขนาดเล็กรองรับฟันเทียมบางส่วนถอดได้

          กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมขนาดเล็กรองรับฟันเทียมบางส่วนถอดได้ เป็นโครงการพัฒนาระบบรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี สิทธิ

รายละเอียด »

รับการประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ

            วันที่ 25  สิงหาคม  2559  โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นพ.บุญแสง  บุญอำนวยกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา พร้อมคณะทีมประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก โรงพ

รายละเอียด »

ข่าวประชาสัมพันธ์